Chronik bisheriger Vorstände u. Kommandanten ________________________
 
Bisherige 1. Kommandanten der FFW Pittrich:
Joseph Bachl 1891 - 1909
Johann Hien 1910 - 1912
Rupert Dietler 1913 - 1917
Josef Kappelmeier 1918 - 1921
Alois Niedermeier 1922 - 1923
Josef Gold 1924
Johann Bachl 1925 - 1943
Sebastian Hien 1944 - 1956
Ludwig Wolf 1957 - 1969
Erich Hien 1970 - 1973
Max Rothammer 1973 - 1986
Xaver Hien 1987 - 1992
Johann Buchmeier 1992 - 2004
Johann Hartmannsgruber jun. 2005 - 2010
Thomas Maier seit 2011
 
Bisherige 1. Vorsitzende der FFW Pittrich:
Joseph Hien 1891 - 1894
Josef Niedermeier 1896 - 1897
Alois Sprenger 1898 - 1900
Joseph Bachl 1901 - 1909
Johann Hien 1910 - 1917
Michael Rappl 1918 - 1924
Josef Gold 1924 - 1945
Johann Karl 1946 - 1973
Johann Gold 1973 - 1983
Johann Hartmannsgruber sen. 1984 - 1986
Johann Gürster 1987 - 1992
Hilmar Schmid 1992 - 2010
Andreas Witzmann seit 2011